Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 8 of 16 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
Advertising

INDIVIDUAL Communion Cups. Write for List of Patent "Ideal" Outfits and Samples on appro., to the Makers,- TOWNSHENDS LTD., BIRMINGHAM. The "Welsh Outlook,' oad the remarkable Autobiography of ROBERT ROBERTS, The Wandering Scholar A work of permanent historical value as well as great literary oharm. Started in the June number. Cardiff: The Welsh Outlook Press. London: Messrs. John Hey wood Ltd., 20, St. Bride Street, E.C. Liverpool: Thomas Jones, 16, Brown low Hill Or from any bookseller. Price Threepence. Y FEIBL GYMDEITHAS FRYTANAIDD A THRAMOR. y N' -BI-SIEU ar y Feibl Gymdeithas Frytariaidd a Thramor, Y sgrifennydd Taleithiol i ddadleu ei haehos ac arolygu ei o-weithrediadau yn chwe sir Dehau Cymru a Sir Fynwy. Rhaid i'r ymgeiswyr fod, yn weinidogion ordeiniedig o dan nn-a-deu- gain oedl, (ae yn alluog i lefam a phregethu yn Gymraeg a Saesneg Tymor cyntaf y cytundeb, pum mlynedd. Cyflog £300 y fiwyddy n. Iechyd ilia: yn hanfodol. Gwy- bodaeth bellach a phapurau iw llanw oddiwrth The Home Superintendent, 146, Queen Victoria Street, London, E.U PIPE ORGA-N.-Four on great, three on swell, Bourdon pedal, two couplers. Thoroughly renovated. Erected complete £ 40, carriage extra.-E. HOLT, Wolverhamp- ton-street, Walsall. Bwrdd y Golygydd. SYLW PWYSIG. ø- Dymunir ar i'n gohebwyr anfon eu holl gynyrchion i'r Golygydd-parch. J. Jenkins, M.A. (Gwili), Ammanford, Oarro. T. C —Ni welwn fod gennych le igwyno. Tacluswyd eich cofiant yma, ae Ini adawyd allan un ffaith o bwys. Nid oedd ofod ir penillion, er cystal un ohonynt-,eich eiddo chwi, wfth gw:m. chwi, H —CaiS eich awgrym ein sy1w buan. Bu Colofn y Plant yn ein meddwl, ers tro, ond rhaid i adroddiadau'r cymanfaoedd ym- ddangos, cyn y gellir symud i'r eyfeiriad, a awgrymwch. D. P .Blin iawn gennym ninnau. Ofnwn nad a'r ysbryd' hwn allan o r Swyddfa drwy weddi ac leuan.* D-ioleb., a chofion anwyl iawn atoch, ac at ein cyfaill W. W. Ymholyd\d.-Y mae'r adroddiad o hanes eich Cymanfa Ganu yn y Swyddfa. Nid 3. Gal. yn gyfrifol am y drefn, ond gwna'i oreu ynglyn ag adroddiad y cwynir o'i blegid, a daw i glawr ynghynt, lawer tro.

Y Gwasanaeth el hun ac Ysbryd Defosiwn

Y Gwasanaeth el hun ac Ysbryd Defosiwn. m ellir laidfer ysbryd defosiwn i r gwasan- aeth heb íwy o ras prydlondeb yn yraddol- wyr. Collwyd yr awch a r hiraeth am gynteddau'r Arglwydd gan laweroedd o grefyddwyr, ao nid oes blysio mwyach y deml. Aethom i fyw yn rhy lwyr i r byd hwjn 4 rhyfyg fyddai i lawer ohonom arfer geiriau'r Salmydd, ar fore dydd yr wyl: "Pan ddywedaist, Ceisiwch fy wyn- eb,' fy nghalon a ddywedodd wrthyt, Dy wyn-eb a geisiaf, 0 Arglwydd.' Dylid rhoi pwys eto ar brydlondeb disgwylgar yng ngwasanaeth Duw, a dysgu 'mai mwy peoh- od nag te'iddo Anani& y-Al a,aiiitiddion hunain o'r abortli borool. Dvnmnol iaddol- wyr prydlon fyddai lief 

LLOFRUDDIO ETIFEDD CORON AWSTRIA

LLOFRUDDIO ETIFEDD CORON AWSTRIA. Y Saboth diweddaf llofruddiwyd yr Arch- dduc Francis, letifedd: Coron Awstria, a'i briod, pan ar eu ffordd trwy heolydd Sara-