Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 16 of 16
Full Screen
1 article on this page
Advertising

Cwestiwn IECHYD Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sicr ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymladd pan o dan ei dd[ylanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae'r eyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf peryglus. Gwilym Evans' Quinine Bitters A gydnabyddir gan bawb sydd wedi rhoddi iddi brawf teg fel y feddyginiaeth benodol oreu i ddelio a'r Anwydwst yn ei holl raddau amrywiol, y maeyn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn fedrus' gyda lQuinine yn nghyd a sylweddau cyfoethogol a Gwaad Burhaol ereill, oyfaddas lr Afu, v Trenliad, a'r holl anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwaneg- iiad nerfau. Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu mnrhvw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, neu bryder o unrhyw lath, pan y mae yna deimlad cyflredinol o wendid a. blinder yn y corph. Peidiwch Oedi. Ystypiweh ef yu ttwr, Dantonwch am gupi U J. pamphledyn o gymeradwyaethau. Darllsnwoh ef yn ofalup, ac yatyriwch ef yn dda, yna pryn- weh botel gyda'ch Fferyllydd neu r Stores agosaf, ond mynwch weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, stamp, a'r botel, oblegyd heb y rhai byn nid oes yr un yn winoneddol. Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 2s. 9e. a 4s. 6c. yr ua Untg Berchenogioo Quinine Bitters Manufac- turing Company, Limited, LLANELLI, DEHEUQIR roymau. M' IMPORTANT TO BAPTIST MINISTERS AND CHURCHE BAPTISMAL TROUSERS AND GOWNS. MINISTERS BAPTISMAL TROUSERS, with Shoes and Suspenders JYt attached, best quality and THOROUGH WATERPROOF, price complete Z2, carriage paid to any address. MINISTERS BAPTISMAL GOWNS, with the latest improvements, highly recommended, 25s. 6d. carriage paid. WINTER JONES can, with confidence, recommend these TROUSERS and GOWNS as they are in every respect well adapted for the use of aF Baptist Ministers. No Church should be without them. When ordering, please state full height and waist measurement. Terms :— Oaah with order. All orders are sent off per return of post. Money returned if not approved. Addrm,- R. WINTER JONES, University House, Upper Bangor, N. Wales. W, GRIFFITHS, Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting, & Washing Machines. Knitters. & Hire Terms or lift Cash diown. ffi Lessons free. ??L Latest improvements. Lists free. JHEjl Sewing Machines. Best and Cheapest. Over 12,000 sold1. M kO Give H a trial Order. ■ Sure to please. Parts & Needles for all Machines kept in Stock. Call or write— W. GRIFFITHS. 80, Queen St., Neath. Collegiate School, Pontypridd. Tutors:—JENKYN JONES, B.A. (Lond.), REV. W. J. GEORGE. Numerous successes at Matriculation and Col- leges. Prospectus on Application. Should be read by Evary Baptist The Baptist Times & Freeman" (The Official Organ of the Denomination.) Stilted by REV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Price One Penar Weekly. Athrofa Aberystwyth.  OYKBU). (UN O'B JoMi&AU TM MHBIFY8aOL OYMBU ) Pritathrew-T. P. ROBERTS. M.A., LL.D. DEOHREUAR Tymhor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref laf. 1913. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Oymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 17eg o Fis Medi, 1913. Am fanylion pellach, ymofyner å- J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. Telerau am y "Seren." Un ynwythnosol Is. 7*0. y ohwarter; blaendal a & 3 « »» yn ol lo. yr un. 4 ao uoW, oaniateir 2g. yn mhob swllt. I'r Unol Dalaethau, India, &o., la. 7*0. y chwartar. T*rfynav ohwarter M ben bob 13 wythnoa. Dia?yl& t&liad llawn ar ddiwedd bob ohwMtM. Anfoner yn uDionørohol i'r Swyddfa i Ga.rfd1D pan fyddo oitrekargu neu gyfnawidiad yn y rhif. Rhoddir orybwyllion am farwolaethau heb fod trwohlaw 15 11 li yn lie 8 fel oCr blaen yn rhydd. Gofynir tAl o geiniog am bob wyth gair mewn Maiwgoflon gyda'r ysgrifan ya daladwy i'r Golygydd Am delerau, &c., ymofyner &—Mr. W. M. Evans, "Seren Cymru" office, Carmarthen.  1 ;0:: pr:' "r.t'1}' A ii yr [ yr f i! Y dych Mae pawb yn jyfarwydd a'r cwestiwn hwn. Cl yi" of droo yr holl fyd. Yn W mheb iaith ceir ymholiad cyfystyr i ? S "ut yr ydychP' Yr un dyhead a ij dymuniad mawr cyffredinol yw iechyd <' da. Dywed y moddygon modrusaf ac mp enwocaf fod pedair rhan o bump o'r 1 < J • holl afiechydon yn tarddu o ddiCy? f l i treuHadneusefyllfaafreolusyrafu. &'r < i i ymysgaroedd. Mae K Beecham ps i Pills J 5 j yn gwella pedair rhan o bump o'r keD: • I afiechydon trwy symud ymaith yr achos. Maent yn eich cryfliau ac yn ymlid ymaith yr amhuredd a achosailt ? deimladau o drymder a blinder- ] | rhybuddion Natur o aunrhefn. Mae BEECHAM'S PILLS yn cadwpobl yn llawenac yn eu gwneud yn siriol. • Dyraalrfecldygiiiitteth fwyafygwyd4lis J 1 am. dani i gryfhau y cylla, gwella y 1 [ 11 treuliad, a rheoleiddio yr afu, yr [ elwlod, a'r ymyagaroedd, mewn fair V ? j maent yn feddyginiaeth anfiaeledig W J ?! i'eh « | |j Cadwyn lach. i r Gw uthlr yn mhe" mi. '?.-?n MT